Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Makro Besin Ögesi Alımları ve Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi

Nazlı Nur ASLAN, Hülya YARDIMCI, Ayşe Özfer ÖZÇELİK
3.338 878

Öz


Amaç: Bu çalışma üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin beslenme durumlarını ve makro besin ögesi alımlarının bazı antropometrik ölçümler ile ilişkisini saptamak amacıyla planlanmıştır.           

Method: Çalışma 2014- 2015 eğitim öğretim döneminde üniversite sınavına hazırlanan 450 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Adölesanların beslenme durumları, beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri anket yöntemiyle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %43.5’i erkek, %56.5’i kızdır. Öğrencilerin %21.5’i zayıf, %60.0’ı normal ve %23.5’i hafif kilolu/obez olarak belirlenmiştir. Kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında ağırlık, boy, beden kütle indeksi (BKİ),  bel çevresi ve bel/boy oranı açısından anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). BKİ ve bel/boy oranı ile enerji, karbonhidrat, protein ve yağ alımları arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmamıştır. Mezun olup, hafta içi bir kursa devam ederek sınava hazırlanan öğrenciler ile lise son sınıfta olup hafta sonu kursa giden öğrenciler arasında enerji, protein, karbonhidrat açısından anlamlı bir farklılık varken (p<0.05), yağ alımları arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0.05).

Sonuç: Sınava hazırlanma döneminin farklı bir dönem olması düzenli beslenme alışkanlıklarını etkileyebilir. Beslenme örüntülerinde diyetin içeriği konusunda ayrıca bilgilendirme yapılmalıdır. 


Anahtar kelimeler


Adölesan; sınav;beslenme; bel/boy oranı; BKİ

Tam metin:

PDF