KRONİK HASTALIKLARI OLAN BİREYLERDE EN SIK ELE ALINAN HEMŞİRELİK TANILARI VE GİRİŞİMLERİ

Sevda KORKUT BAYINDIR, Ayla ÜNSAL
4.054 1.353

Öz


ÖZET

Değişen yaşam koşulları, hızlı kentleşme, sanayileşme, stres, tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere bağlı yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusun artması, çevre kirliliği gibi çeşitli faktörler dünyada ve Türkiye’de kronik hastalıklarda artışa neden olmuştur. Hemşireler kronik hastalıklara karşı mücadelede sadece hastalıklardan korunmada değil dünyadaki milyonlarca kronik hastalığı olan bireylerin bakımında da önemli rol oynamaktadır. Hemşire bireye verdiği bakımda bilimsel bir araç olan hemşirelik sürecini kullanarak hemşireliğin görev ve yasal sorumluluğu olan bakım işlevini gerçekleştirmiş olur. Bu makalenin amacı sık görülen kronik hastalıklarda hemşirelerin en sık ele aldıkları tanıları belirleyip bu tanılar doğrultusunda uygun hemşirelik girişimlerini tartışmaktır.


Anahtar kelimeler


Kronik hastalıklar, Hemşirelik; Hemşirelik Tanıları; Hemşirelik Girişimleri

Tam metin:

PDF