TUZ TÜKETİMİ, KEMİK SAĞLIĞI VE OSTEOPOROZ

Gülbahtiyar DEMİREL, Azime KARAKOÇ KUMSAR, Feride TAŞKIN YILMAZ
2.604 898

Öz


Osteoporoz, en sık görülen metabolik kemik hastalığı olup yaşlı popülasyonun artmasıyla prevalansında önemli ölçüde artış gözlenen yaygın bir sağlık problemidir. Son yıllarda, diyetteki tuz miktarının kemik sağlığı üzerine etkisi olduğu güncel araştırma konularından biri olup tuz tüketiminin osteoporoz açısından bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir. Literatürde bu durumun, yüksek tuz tüketiminin idrarla sodyum atılımına paralel kalsiyum atılımını da arttırarak kemik mineral yoğunluğunun azalması sonucunda meydana geldiği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte literatürde, tuz alımının kemik mineral yoğunluğu ya da osteoporoz ile ilişkisi olmadığını savunan kanıtlar da yer almaktadır. Bu derleme çalışması, güncel literatür doğrultusunda sağlık profesyonellerine kemik sağlığının korunmasında ve osteoporoz gelişiminin önlenmesinde tuz tüketimi konusunda bilgi sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 


Anahtar kelimeler


Tuz; Kemik sağlığı; Osteoporoz.

Tam metin:

PDF