Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

gülendam karadağ, diğdem lafçı
2.213 969

Öz


Amaç: Çalışma hemşirelik öğrencilerinin sigara içme durumları ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Veriler Eylül-Ekim 2008 tarihleri arasında demografik soru formu ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde, sayı-yüzdelik hesaplamaları one simple t testi, student-t testi ve korelasyon testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 20,2±2,1 yıl olduğu, %72,0'sinin kız, %65,0'nin 1. sınıf, , %39,5'nin daha önce sigara içmeyi denediği, %10,8'nin halen sigara içtiği, %56,7'sinin babasının, %91,1'nin yakın arkadaşlarının sigara içtiği belirlendi. Öğrencilerin %52,9'unun “dumansız hava sahası” yasasının sigarayı bırakmada etkili olacağını düşündüğü, %45,2'sinin bu yasayı desteklediğini ve pasif içiciliği azaltacağını, %33,2'sinin yasanın yetersiz ve etkisiz olduğunu ifade ettikleri belirlendi. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları puan ortalamaları sırasıyla; kendini gerçekleştirme 19,5±3,7, sağlık sorumluluğu 19,9±3,4,  egzersiz 17,9±3,5, beslenme 21,0±3,8, kişilerarası destek 19,4±3,4, stres yönetimi 20,4±3,3, toplam 118,4±17,1 olduğu belirlendi.

Sonuç: Öğrencilerin yaşı arttıkça kendini gerçekleştirme, kişilerarası destek, stres yönetimi puan ortalamalarının da artığı belirlendi (p<0,05). Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; üniversiteye yeni başlayan özellikle 1. sınıf öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları açısından desteklenmesi ve yetkililerin sigarayı bırakma yasası uygulanabilirliği ile ilgili denetimlerini arttırmaları önerilebilir.


Anahtar kelimeler


Amaç: Çalışma hemşirelik öğrencilerinin sigara içme durumları ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek amacıyla yapıldı.

Tam metin:

PDF