Kronik hastalığı olan bireylere verilen bakımın değerlendirilmesi

Elanur Yılmaz Karabulutlu, Ruken Atman, Selin Yağcı
2.521 969

Öz


Kısa başlık: Kronik hastalığı olan bireylerin bakım değerlendirmesi

İngilizce: Evaluation care of persons with chronic illness

ÖZET

Amaç:Bu araştırma kronik hastalığı olan bireylerin aldıkları bakımı nasıl değerlendirdiklerini ve bakımı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştırGereç ve yöntem:Tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırma Erzurum il merkezinde bulanan 3hastanenin Dahiliye, Endokrinoloji, Kardiyoloji, Medikal Onkoloji Polikliniğive Göğüs Hastalıkları polikliniklerinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini6 ay ve daha uzun süredir kronik hastalığı olup işitme, görme ve zihinselproblemi bulunmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden, sorularıyanıtlayabilecek bilişsel yeterliliği sahip ve 18 yaş ve üzerindeki 90 solunumsistemi (KOAH- Astım), 58 diyabet, 62 kardiyovasküler sistem (Hipertansiyon-Kalp yetmezliği) ve 90 kanser hastası oluşturmuştur. Bulgular:Hastaların kronik hastalık bakımını değerlendirme ölçeğinden aldıkları puan2.54±0.51 olarak tespit edilmiştir. Ölçek alt boyut ortalamaları sırasıylaproblem çözme 2.75±0.65, izlem ve koordinasyon 2.67±0.69, amaç belirleme2.60±0.58, karar verme desteği 2.45±0.65 ve hasta katılımı boyutu ise 2.06±0.67dir.  Bazı demografik ve hastalığa aitözelliklerin hastaların bakımdan memnuniyetlerini etkilediği tespit edilmiştir.Sonuç:Hastaların kronik hastalık bakımından memnuniyetlerinin orta düzeyde olduğu veen yüksek puanın problem çözme alt boyutundan ve en düşük puanın ise hastakatılımı alt boyutundan alındığı belirlenmiştir. Anahtar kelimeler:Bakım, Kronik hastalık, Hemşirelik


Anahtar kelimeler


İç hastalıklar

Tam metin:

PDF