Etik ve Etik Liderlik

Zeliha Kaya Erten, Evrim Bayraktar, Gökhan Açmaz
2.570 1.293

Öz


“Etik liderlik” iş hayatında yaşanan etik krizlere tepki olarak daha fazla anılır olmuştur. Etik liderlik kişisel eylemler ve kişilerarası ilişkiler yoluyla uygun  örnek oluşturarak; iki yönlü iletişim, destek ve karar alma ile izleyenlere göstermek olarak tanımlanmaktadır. Etik liderlik bir çok meslekte olduğu gibi sağlık mesleklerinde de oldukça önemli bir konudur.


Anahtar kelimeler


Etik;Etik Liderlik

Tam metin:

PDF