HİPERTRİGLİSERİDEMİDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ: SÜT ÇOCUĞU OLGU ÖRNEĞİ

Zeynep CAFEROĞLU
2.078 899

Öz


ÖZET

İnsan vücudunda bulunan üç temel lipid türünden biri olan trigliseridlerin, plazmada düzeyinin normal değerlerin üzerine çıkması, hipertrigliseridemi olarak tanımlanmaktadır. Hipertrigliseridemi tanısı alan olgumuzun tedavisinde, düşük yağ oranına (toplam enerjinin %10'u ve %20'si) sahip beslenme programı uygulanmıştır. Ayrıca diyet yağının yarısı orta zincirli yağ asitlerinden karşılanmış, diyetle elzem yağ asitleri olan linoleik ve α-linolenik asit sağlanmış, günlük A, D, E ve K vitamini gereksinimleri karşılanmış ve yeterli enerji ve protein sağlanmıştır. Böylece serum lipid düzeylerinin düzeltilmesiyle birlikte, düşük yağ alımına bağlı oluşabilecek elzem yağ asitleri ve yağda eriyen vitaminlerdeki eksikliğin önlenmesi ve normal büyüme ve gelişmenin sağlanması hedeflenmiştir.


Anahtar kelimeler


Hipertrigliseridemi; Tıbbi Beslenme Tedavisi; Orta Zincirli Yağ Asitleri; Elzem Yağ Asitleri; Yağda Eriyen Vitaminler

Tam metin:

PDF

Referanslar


Acosta PB, Yannicelli S. The Ross Metabolic Formula System Nutrition Support Protocols, 4th ed. Columbus: Abbott Laboratories; 2001.

Asakura L, Lottenberg AMP, Neves MQTS, et al. Dietary medium-chain triacylglycerol prevents the postprandial rise of plasma triacylglycerols but induces hypercholesterolemia in primary hypertriglyceridemic subjects. Am J Clin Nutr 2000;71:701-705.

Atik Altınok Y, Kalkan Uçar S, Kağnıcı M, Çoker M. Hipertrigliserimide MCT kullanım. Uluslararası Katılımlı XI Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi: 14-16 Nisan 2011 – İzmir: Bildiriler (s. 149).

Fung MA, Frohlich JJ. Common problems in the management of hypertriglyceridemia. CMAJ 2002;167:1261-1266.

Johnston A. Diabetes mellitus. Shaw V, Lawson M, ed. Clinical Paediatric Dietetics. Oxford: Blackwell Publishing;2007:434-441.

Manlhiot C, Larsson P, Gurofsky RC, et al. Spectrum and management of hypertriglyceridemia among children in clinical practice. Pediatrics 2009;123:458-465.

Neyzi O, Günöz H, Furman A, ve ark. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:1-14.

Pejic RN, Lee DT. Hypertriglyceridemia. J Am Board Fam Med 2006;19:310-316.

Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 2004.

Yuan G, Al-Shali KZ, Hegele RA. Hypertriglyceridemia: Its etiology, effects and treatment. CMAJ 2007;176:1113-1120.