BRONKOPULMONER DİSPLAZİLİ BEBEĞİN (YENİDOĞANIN) HEMŞİRELİK BAKIMI

Naime Altay, Ebru Kılıcarslan Toruner
3.344 808

Öz


Özet

Bronkopulmoner displazi (BPD), iyatrojenik olarak gelişen, mekanik ventilasyon ile solunum desteği gereksinimi olan prematüre bebeklerin kronik akciğer hastalığıdır. BPD'li bebeğe bakım veren hemşirelerin bilgi ve becerilerinin gelişmesi ile BPD gelişmesinin önlenmesi, bebeklerin tedavi sürelerinin kısalması ve komplikasyonların önlenmesinde etkili olacaktır. BPD'li bebeğin hemşirelik bakımı; BPD'nin önlenmesi, bebeğin belirlenmesi, verilerin toplanması ebeveyne hastalıkla ilgili bilgilendirilmesi, YYBÜ bakım, taburculuk planı ve evde izlemi kapsayan uzun bir süreçtir. Hemşireler kapsamlı bir bakımın verilmesinden sorumludur. Bunun için hemşireler dikkatli ve sistemli bir yaklaşım planlamalıdır. Bu makalenin amacı, bronkopulmoner displazisi olan bebeğe bakım veren hemşirelere güvenli, kaliteli ve etkin bakım sağlanmalarına ve bebeğin evde bakımında ebeveyne yönelik eğitim vermelerine yardımcı olmaktır.

Anahtar kelimeler: Bronkopulmoner displazi, neonaotoloji hemşiresi, bakım.

 

Nursing Care of Newborn (Infant) with Bronchopulmonary Dysplasia

Abstract

 

Bronchopulmanary dysplasia (BPD), developing as iatrogenic, is a chronic lung disease of premature newborns on mechanical ventilation and need breathing support. Improving knowledge and skills of nurses who care the newborns with BPD will be helpful to prevent the progression and complications of BPD and decrease the treatment period. Nursing care of newborns with BPD is a long period included the prevention of BPD, recognition of newborns, collection of data, notification of parents about illness, care in neonatology intensive care units, plan of discharge and follow-up at home. Nurses are responsible from giving a comprehensive care. Therefore, nurses should plan approaches as cautiously and systematically. The aim of this study is to help nurses who care newborns with BPD to provide safe, effective, qualitative care and train parents about home care of newborn.   

 

 

Key word: bronchopulmanary dysplasia, neonatolgy nurse, care.

BRONKOPULMONER DİSPLAZİLİ BEBEĞİN (YENİDOĞANIN) HEMŞİRELİK BAKIMI

 


Anahtar kelimeler


Bronkopulmoner displazi, Neonaotoloji hemşiresi, Bakım.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Acolet D, Allen E, Houston R et al. Improvement in neonatal intensive care unit care: A cluster randomised controlled trial of active dissemination of information. Archives of Disease Child Fetal Neonatal Ed.2011;96:434–439.(doi: 1136/adc.2010.207522).

Akdağ A, Uraş N, Dilmen U. Bronkopulmoner displaziye güncel yaklaşım. Türkiye Çocuk Hast Dergisi 2012;6:185-192.

Bancalari E, Claure N. Definitions and diagnostic criteria for bronchopulmonary dysplasia. Seminars in Perinatology 2006 30:164-170.

Banks-Randall B, Ballard RA. Bronchopulmonary dysplasia. in: Taeusch W, Ballard Bhandari A, Bhandari V. Bronchopulmonary dysplasia: An update. Indian J Pediatr 2007;74:73-77.

Çakmak F, Aygün C, Tanyeri B, Beden et al. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen çok düşük ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortalite. Journal of Experimental and Clinical Medicine 2007;24:81

Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt 1 (9. baskı), Sistem Ofset, Ankara, 20 Darlow BA, Zin AA, Beecroft G et al. Capacity building of nurses providing neonatal care in Rio de Janeiro, Brazil: Methods for the points of care project to enhance nursing education and reduce adverse neonatal outcome. BMC Nursing 2012;11:3-6.

Dickey LA, Gardner SL, Enzman-Hines M. Respiratory Disease. In: Gardner SL, Carter BS, Enzman-Hines M, Hernandez JA. Neonatal Intensive Care. Seventh edition. Mosby Elsiever. St Louis Missuri. 2011:581-677.

Ehrenkranz RA, Walsh MC, Vohr BR et al. Validation of the National Institutes of Health consensus definition of bronchopulmonary dysplasia. Pediatrics 2005;116:1353–1360.

Erdemir F (Çeviri), “Hemşirelik Tanıları El Kitabı” 2012. (Carpenito, L.J. Handbook of nursing diagnosis- 2010, 13th Ed).

Gardner SL, Carter BS, Enzman-Hines et al. Neonatal intensive care. 7 th ed USA, Mosby Elsiever; 2011.

Greenough A. Bronchopulmonary dysplasia: long term follow up. Pediatr Resp Rev 2006;7:189-191.

Gülcan H, Üzüm İ, Aslan S et al. İnönü Üniversitesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen çok düşük doğum ağırlıklı preterm olgularımızın değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;11:19-23. http://nursingcareblog.blogspot.com/2011/04/nursingbronchopulmonary-dysplasia.html. Erişim tarihi 17 Nisan 2013.

Jobe AH, Bancalari E. Bronchopulmonary dysplasia. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:1723-1729.

Kaempf JW, Campbell B, Brown A et al. PCO2 and room air saturation values in premature infants at risk for bronchopulmonary dysplasia. Journal of Perinatology 2008,28:48-54.

Klinger G, Sirota L, Lusky A et al. Israel Neonatal Network. Bronchopulmonary dysplasia in very low birth weight infants is associated with prolonged hospital stay. Journal of Perinatology 2006;26;6406

Korkmaz A, Armangil D, Yurdakök M et al. Bronkopulmoner displazili bebeklerde uzun süreli izlem ve yeniden hastaneye yatış özellikleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:15-25.

Kul M, Saldır M, Gülgün M et al. Retrospective evaluation of low birth weight newborns followed up with the diagnosis of respiratory distress syndrome in the newborn intensive care unit. Gulhane Med J 2005;47:290-293.

Majnemer A, Riley P, Shevell M et el. Severe bronchopulmonary dysplasia increases risk for later neurological and motor sequelae in preterm survivors. Dev Med Child Neurol 2000;42:53-60.

McCoy D, Storeng K, Fillipi V et al. Maternal, neonatal and child health interventions and services: Moving from knowledge of what works to systems that deliver. Int Health 2010;2:87–98 (doi: 1016/j.inhe.2010.03.005).

Northway WH, Rosan RC, Porter DY. Pulmonary disease following respirator theraphy of membrane disease. N Engl J Med 1967; 276:357-68.

Gleason C. Avery’s Diseases of the Newborn, 8th ed, USA Elsevier Saunders, 2005:723-737.

Raman L, Georgieff MK, Rao R. The role of chronic hypoxia in the development of neurocognitive abnormalities in preterm infants with bronchopulmonary dysplasia. Dev Sci 2006;9:359-367.

Sarıcı SÜ. Bronkopulmoner displazi: Tanımı, patogenezi, epidemiyolojisi ve patolojisinde yeni görüşler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006;49:60-70.

Votroubek WL, Townsend JL. Pediatric Home Care. 2 nd edition. USA: Aspen Publicatin, 1997.

Walsh MC, Szefler S, Davis J et al. Summary proceedings from the bronchopulmonary dysplasia group. Pediatrics 2006;117:52-56.

Yurttutan S, Korkmaz A, Yiğit Ş et al. Bronkopulmoner displazili bebeklerin kısa ve uzun süreli izlemi: on yıllık deneyim. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011;54:1-15.