KAVRAM HARİTASININ ÖĞRENCİ EĞİTİMİNDE KULLANIMINA BİR ÖRNEK: TİP 1 DİABETES MELLİTUS

Nevin USLU, Zübeyde KORKMAZ, Öznur TOSUN, Özlem AVCI, Meral BAYAT, Emine ERDEM
3.810 6.401

Öz


Anahtar düşüncelerin diyagramı olarak belirtilen ve kavramlar arasındaki bağlantıyı görselleştiren kavram haritası, anlamlı öğrenmeyi kolaylaştırır. Bilgileri birbirine bağlamada başarılı olan öğrencinin eleştirel düşünme yeteneği de artar ve daha doğru karar verir. Kavram haritası, öğrencilerin parçalardan bütün oluşturması ya da bütünü parçalara ayırarak yeni bütünler oluşturmasını sağlar. Hemşirelik öğrencilerinin, hemşirelik sürecini daha iyi kullanmasını sağlayan kavram haritaları, öğrencilerin bakım verdiği hastayı bütün olarak ele almalarını sağlayabilir. Tip 1 Diabetes Mellitus tanısı olan hastanın vaka tartışması ve hemşirelik bakım planı kavram haritası üzerinde gösterilmiştir. Kavram haritası üzerinde yapılan tartışmada hemşirelik tanıları, bu tanılara yönelik planlanan ve uygulanan hemşirelik girişimleri tartışılmıştır.


Anahtar kelimeler


kavram, kavram haritası, hemşirelik, tip 1 diabetes mellitus, eğitim

Tam metin:

PDF

Referanslar


All A, Huycke L, Fısher M. Instructional tools for nursing education: Concept maps. Nursing Education Perspectives 2003; 24 (6): 311- 6.

All AC, Havens RL. Cognitive/concept mapping: A teaching strategy for nursing. Journal of Advanced Nursing 1997; 25: 1210Avcı Ö, Erdem E, Bayat M, ve ark. Hemşirelik öğrencilerinin uygulamada kavram haritası kullanımına ilişkin görüşleri. II.

Ulusal ve I. Uluslarası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi: 16-19 Kasım 2009 –

Ankara: Bildiriler (s.99-100). Ankara. Beitz JM. Concept mapping: Navigating the learning process. Nurse Educator 1998; 23(5): 35-41.

Clayton LH. Concept mappıng: An effective, active teaching-learning method. Nursing Education Perspectives 2006; 27(4):197-203.

Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği 2. Cilt. Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara: Sistem Ofset Basım Yayın San Tic. Ltd. Şti; 2011: 147-75.

Dedeli Ö, Fadıloğlu Ç. Hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde ve hemşirelik bakımında kavram haritasının kullanımı. Hemşirelik Forumu Dergisi 2008; 11(2): 55-57.

Derbentseva N, Safayeni F, Canas AJ. Concept maps: Experiments on dynamic thinking. Journal of Research in Science Teaching 2007; 44(3): 448-65.

Kaya ON. A student-centred approach: Assessing the changes in prospective science teachers’ conceptual understanding by concept mapping in a general chemistry laboratory. Research in Science Education 2008; 38: 91-110.

Kılınç A. Bir öğretim stratejisi olarak kavram haritasının kullanımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007; 4(2): 21-48.

Kinchin IM. If concept mapping is so helpful to learning biology, why aren’t we all doing it?. International Journal of Science Education 2001; 23(12): 1257-69.

Mueller A, Johnston M, Bligh D. Joining mind mapping and care planning to enhance student critical thinking and achieve holistic nursing care. Nursing Diagnosis 2002; 13(2): 24-7.

Novak JD, Gowin DB. Learning how to learn. Cambridge: Cambridge University Pres;1984.

Novak JD. Clarify with concept maps: A tool for students and teachers alike. The Science Teacher 1991; 58(7): 45- 9.

Novak JD, Cañas AJ. The theory underlying concept maps and how to construct