ANNELİK HÜZNÜ VE HEMŞİRELİK

Özlem DOĞAN YÜKSEKOL, Sibel ÇOBAN ARGUVANLI, Mürüvvet BAŞER
3.319 940

Öz


   ANNELİK HÜZNÜ VE HEMŞİRELİK Özlem DOĞAN YÜKSEKOL *, Sibel ÇOBAN ARGUVANLI *,* Mürüvvet BAŞER***  *Öğr. Gör. Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu,e-mail :ozlem_yuksekol@mynet.com.**Yard. Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,***Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ÖZETAnnelik hüznü doğumdan sonra görülen geçici ruhsal bir durumdur. Annelerin büyük çoğunluğu doğumdan sonra bu durumu deneyimler. Önemli bir sağlık sorunu olan ve sıklıkla da gözden kaçan bu sorunun hemşirenin farkında olması anne ve bebek sağlığı için son derece önemlidir. Risk grubunda olan kadınların belirlenmesi, yakından izlenmesi ve gerekli hemşirelik aktivitelerinin planlanması anne ve bebek sağlığı açısından oldukça önem taşımaktadır.Anahtar Kelimeler: Annelik Hüznü, Hemşirelik.POSTPARTUM BLUES AND NURSİNGABS TRACT Maternity blues which is seen during the postpartum period is a transient psychological state. Most of the mothers experience maternity blues in postpartum period. It is quite important to be nurse from aware of the problem, which is mostly overlooked, for the health of the mother and of the baby. It is of vital importance in terms of mother and infant health to determine the women under the risk and keep a close watch on them, and to arrange the required nursing activities.Key Words : Maternity Blues, Nursing.

Anahtar kelimeler


Annelik hüznü,hemşirelik

Tam metin:

PDF

Referanslar


Adewuya AO. The maternity blues in western Nigerian women: Prevalence and risk factors. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2005;193: 1522-1525.

Akdeniz F, Aldemir A. Kadınlara özgü ruhsal hastalıklar. Erişim tarihi: 22/04/2012, ww.klinikgelisim.org.tr/eskisayi/kg_22_4/13.pdf . Altınel T. Edirne şehir merkezinde 15-49 yaş kadınlarda ruhsal durum ve etkileyen faktörler. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Yayınlanmış Uzmanlık Tezi, Edirne, 2008.

Beck CT. Predictors of postpartum depression: an update. Nurs Res 2001;50:275 85.

Beydağ KD. Doğum sonu dönemde anneliğe uyum ve hemşirenin rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6:479- 484.

Bloch M, Daly RC, Rubinow DR. Endocrine factors in the etiology of postpartum depression. Compr Psychiatry 2003;44:234-246.

Deveci A. Postpartum psikiyatrik bozukluklar. Birinci basamak için Psikiyatri Dergisi 2003;2:42

Erdem Ö, Bez Y. Doğum sonrası hüzün ve doğum sonu depresyon. Konuralp Tıp Dergisi 2009;1:32

Ferber SG. The nature of touch in mothers experiencing maternity blues: the contribution of parity, Early Human Development 2004;79:65–75.

Fooladi MM. Therapeutic tears and postpartum blues. Holist Nurs Pract 2006;20:204- 211.

Gonidakis F, Rabavilas A,D, Varsau E et al. Maternity blues in Athens, Greece: A study during the first 3 days after delivery. Journal of Affective Disorders 2007;99:107–115.

Gürel AS, Gürel H. The evaluation of determinants of early postpartum low mood: the importance of parity and inter-pregnancy interval. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 2000;91:21–24.

Hau WLF, Levy VA. The maternity blues and Hong Kong Chinese wommen: an explatory study. Journal of Affective Disorders 2003;75:197-203.

Karamustafalıoğlu N, Tomruk N. Postpartum hüzün ve depresyonlar. Duygudurum Dizisi 2000;2:64-71.

Kocamanoğlu B. Postpartum dönemde görülen ruhsal sorunların sosyo-demografik, psikiyatrik ve obstetrik özellikler açısından yönünden değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Yayınlanmış Uzmanlık Tezi, Samsun, 2008.

O’hara M, Segre LS. Psychologic disorders of pregnancy and the postpartum period. Danforth Obstetric and Gynecology tenth edition, 28. section, 2009:504-505.

O’keana V, Lightman S, Patrick K, et al. Changes in the maternal hypothalamic-pituitary-adrenal axis during the early puerperium may be related to the postpartum blues. Journal of Neuroendocrinology 2011;23,1149–1155.

Scrandis DA, Sheikh TM, Niazi R, et al. Depression after delivery: Risk factors, diagnostic and therapeutic considerations. ScientificWorld J 2007;7:1670-1682.

Taşdemir S, Kaplan S, Bahar A. Doğum sonu depresyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2006;1:105-118.

Vural G, Akkuzu G. Normal vajinal yolla doğum yapan primipar annelerin doğum sonu 10.günde depresyon yaygınlıklarının incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1999;3:33-38.

Yıldız D. Doğum sonrası dönemde annelerin bebek bakımı konusunda danışmanlık gereksinimleri ve yaklaşımlar. Gülhane Tıp Dergisi 2008;50:2942

Yılmaz M, Öncel S. Annelik hüznü ile baş etmede hemşirenin rolü. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2007;1:32-38.