Editörler ve Kurullar

Editör Yardımcıları

 1. Prof.Dr. Sultan Taşcı, Erciyes Üniversitesi,Kayseri
 2. Prof. Dr. Mürüvvet Başer, ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye
 3. Doç. Dr. Habibe Şahin, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
 4. Doç. Dr Meral Bayat, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 5. Prof. Dr. Betül Çiçek, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Yayın Kurulu

 1. Yrd. Doç. Dr. Öznur Tosun, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
 2. Öğr.Gör. Neslihan Öner, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
 3. Öğr.Gör. Ülkü Özdemir, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Yabancı Dil Danışmanı

 1. Prof. Dr. Betül Çiçek, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

 1. Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Ege Üniversitesi, Türkiye
 2. Prof.Dr. Güler Cimete, Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye
 3. Prof.Dr. Neriman İnanç, Erciyes Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Nevin Şanlıer, Gazi Üniversitesi, Türkiye
 5. Prof.Dr. Sultan Taşcı, Erciyes Üniversitesi,Kayseri
 6. Prof. Dr. Mürüvvet Başer, ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye
 7. Doç.Dr. Alim Kaya, İnönü Üniversitesi, Türkiye
 8. Doç.Dr Sultan Kav, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Türkiye
 9. Doç. Dr. Habibe Şahin, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
 10. Doç. Dr. Gürsel Öztunç, Çukurova Üniversitesi
 11. Doç. Dr. Nimet Ovayolu, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
 12. Doç. Dr. Selma Öncel, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
 13. Yrd. Doç. Dr. Şenay Topuz, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Türkiye
 14. Yrd.Doç.Dr Tülay Özkan, Erciyes Üniversitesi
 15. Yrd. Doç.Dr. Özlem Ceyhan, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye
 16. Yrd. Doç. Dr. Evrim Bayraktar, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye
 17. Yrd.Doç.Dr Gülsüm Nihal Çürük, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye
 18. Doç. Dr. Emine Erdem, Erciye Üniversitesi
 19. Doç.Dr Salime Mucuk, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
 20. Yrd. Doç. Dr. Bahire Zehra Bolışık, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türkiye
 21. Doç. Dr. Barış Öztürk, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Türkiye
 22. Yrd. Doç. Dr. Ebru Kılıçarslan Törüner, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Türkiye
 23. Doç. Dr. Murat Bektaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türkiye
 24. Yrd. Doç. Dr. Özlem Avcı, Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu, Türkiye
 25. Yrd. Doç. Dr. Reci Meseri, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Türkiye
 26. Doç. Dr. Semra Kocaöz, Niğde Üniversitesi, Türkiye
 27. Öğr. Gör. Dr. Birgül Özkan, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
 28. Okt. Dr. Dilek Ongan, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Yazı İşleri

 1. Doç.Dr Salime Mucuk, Erciyes Üniversitesi, Türkiye


ISSN: 2147-9011